Værk

Hest til Astrid

Denne betonafstøbning blev givet til auktion til fordel for bevarelse af billedhugger Astrid Noacks atelier, deraf titel som en hyldest til Astrid Noack, den blev solgt for Kr 9.000:-. Den er oprindelig modelleret til udsmykning på Landbohøjskolen1998, efter en lille tegnet skitse jeg lavede til huset på udstillingen “Atlantis2”, hvor jeg dog brugte liggende kat med hoved søttet af hånd.

Her tekst fra invitation:

Takket være den overvældende opbakning fra den danske kunstverden kan vi med stor glæde
invitere til:

KUNSTAUKTIONEN BEVAR ASTRID NOACKS ATELIER
Torsdag d. 31. januar 2013 kl. 18-22
Bruun Rasmussen Kunstauktioner
Kunstakademiets Festsal på Charlottenborg
Kongens Nytorv 1. Porten tv, 1050 København K.

PROGRAM:
18:00 Dørene åbnes. Det er muligt at besigtige værkerne og der serveres en forfriskning
19:00 Velkomst ved Finn Thybo Andersen, formand for Foreningen Astrid Noacks Atelier og
Mikkel Bogh, Rektor ved Det Kongelige Danske Kunstakademi
19:15 Auktionen starter ved auktionarius Alexa Bruun Rasmussen
20:15 Pause med musik og forfriskninger
20:30 Auktionen fortsætter ved auktionarius Kasper Nielsen
22:00 Dørene lukkes
Kom og hjælp os med at bevare Astrid Noacks Atelier ved at byde med på de 57 kunstværker,
doneret af nogle af vores bedste kunstnere. Det fulde beløb fra kunstauktionen vil – sammen
med gavmilde donationer fra Klara Karolines Fond og Aage & Yelva Nimbs Fond – ubeskåret gå
til oprettelsen af en almennyttig fond. Via advokat Knud Foldschack vil fonden købe og
istandsætte den nedrivningstruede ejendom på Rådmandsgade 34, hvor Astrid Noack levede
og arbejdede fra 1936 til 1950.
Stor tak til enhver kontribution, og særlig tak til alle kunstnere, samlere og andre, der har
doneret værker, Bruun Rasmussen Kunstauktioner, Det Kgl. Danske Kunstakademi, Kunsthal
Charlottenborg og Mondrups Køkken. Alle, der har bidraget til realiseringen af kunstauktionen,
har doneret deres indsats til formålet at bevare Astrid Noacks Atelier.
Se vedhæftede liste over kunstnere.
Et fotokatalog med værkoversigt, samt vurderingspriser findes på:


Afregningen foregår på stedet og værkerne tages med umiddelbart efter auktionen.
Vi tager imod kontanter og dankort.
Er du forhindret i at deltage i auktionen er der mulighed for at aflægge et kommissionsbud forud
for auktionen ved henvendelse til Anne Neimann Clement fra Foreningen Astrid Noacks Atelier
på tlf.: 6179 7821 eller e-mail: an@astrid-noack.dk.
De bedste hilsner,
Foreningen Astrid Noacks Atelier, auktionsgruppen:
Finn Thybo Andersen, Anne Neimann Clement, Rikke Diemer,