Exhibition

Skulpturutställning i Stadsparken

Kalmar
1983

Det var sommaren 1983, mer bestämt 18/6 – 4/9, som Pontus Kjerrman deltog i en utställning i Kalmar Stadspark. Samtliga deltagare var studerande vid antingen Billedhuggerskolen, Köpenhamn, eller Konsthögskolans skulpturavdelning i Stockholm. Pontus Kjerrman ställde vid detta tillfälle ut en över två meter hög skulptur i trä, fiberbetong och plexiglas. Placeringen var liksom resten av utställningen kontroversiell. Den placerades framför en byst av grosshandlar Jeansson, en viktig person i Kalmars historia och tillika den som skänkte parken till byn.

Genomgående fick utställningen mycket kritik från allmänheten som ansåg att det hela var skräp som omgående borde bortforslas. “Konsten” skulle skämma ut hela Kalmar. Vissa röster höjdes dock för att det var “kul”: “Folk som gick och tittade, och det var många, såg i alla fall glada ut när de beskådade konsten. Därmed nog om utställningen.

Men för Pontus Kjerrmans skulptur var umbäranden inte över. Av någon anledning blev den kvar men placerades framför Konstmuseet och stod kvar där i fyra år. Då, 1987, krävde Lars Schött(m) att “Gubben”, som konstverket allmänt kallades, skulle tas bort. Detta beslut fattades och ett antal styrelseledamöter avsattes också. Då konstverket inte omedelbart kunde tas bort, tvingades museichef Erik Broman dölja verket i plastpåsar.

Vad som hänt verket sedan dess är oklart, då inte ens konstnären har någon aning om var den befinner sig nu. Men… den som söker finner…