Exhibition

Utställning på Galleri Moment

Ängelholm
1996

Den 8 juni – 29 juni ställer Pontus Kjerrman ut en del av sina verk på Galleri Moment i Ängelholm. Han visar då såväl tryck som brons- och gipsfigurer. Vid vernissagen berättade konstnären om uppkomsten till en del av konstverken.

I samband med utställningen skrev Pontus Kjerrman om “Vägen till bildernas paradis”:

Det finns en beskrivelse av paradis som är otroligt fascinerande, nämligen att: det som intet öga har sett, sådan är det i paradiset. Kanske är just det den finaste beskrivelse av konsten, när man tar den på allvar, eller åtminstonde en ambition i konsten att den är ny, i betydelsen aldrig förr sedd, en ny upplevelse, något intet öga sett. Många jagar nutiden men framtiden ligger bakom nästa hörn, och framtiden är att överrumplas av historien, att se en figur förändras och få en ny plats i sin historia. Mytens funktion var ursprungligen att förklara verkligheten, detta är för mig fortfarande en aktuell och viktig sanning. De djurbilder jag framställer är idealbilder, bilder av mänskliga tillstånd. Egentligen bygger de på mycket privata upplevelser, faktiskt så privata att de når ner i sin elementära förhållanden att de bliver allmängiltliga. Fabelväsen är inte moraliserande, men griper in i, och formar sin egen historia.