Work

The Garden of The Royal School of Agriculture

Fyra mindre figurer i park framför KVLs (Kungliga Veterinär och Landbruks Högskolan) huvdbyggnad på Bülowsvej, Fredriksberg i Köpenhamn. Figurern står bland ask-, platan- och paradisäppleträd som blev planterade samtidigt med huvudbyggnaden , som blev uppförd 1858 av den danska arkitekten Bindesbøll, bl.a. känd för Thorvaldsens museum. Figurerna är tänkta som dryader dvs. trädens andar. Vid en hängask står en tänkande häst, vid en mäktigt platanträd står en liten general i sten, och påminner om historien om en kinesisk kejsare som utnämnde ett tusenårigt träd till general, Mellan pardistäden står ett kinesiskt hus i sten med en liggande häst i.