Cat on roof with light-banana

House in stoneware, on top of it a fabled animal/cat cast in scagliola/stuccomarble mixed with blue powder colour pigment. The sculpture was a part of installation at Tranegården 1984 and installation at Louisian Museum of Art , Borealis 4 1989. The sculpture was bought in 1985 by John Hunov who later donated it to Kunsten, Museum of Modern Art Aalborg (inventarnummer NK1660)

Description of the material Pontus Kjerrman. Moulding and casting, published by the Royal Danish Academy of Fine Art

https://www.saxo.com/dk/moulding-and-casting_bog_9788779451148

Stucco marble (gypsum marble or scagliola) — Gypsum marble is a technique which, when carried out correctly, can result in something that is astonishingly like polished marble. Gypsum marble is made of gypsum that has been mixed as thick as porridge or mortar. Bone glue is added to the water that has been used for the mixture; this prolongs the hardening-time of the gypsum, depending on the concentration of the glue water, for as much as 12 hours.

Showed at groupexhibitione with Lone Høyer Hansen and Christian Lemmerz. In danish Hangover(tømmermænd) also means carpenter, ould also be understood Carpenters of Imagination

Groupexhibitione with Lone Høyer Hansen and Christian Lemmerz. In danish Hangover(tømmermænd) also means carpenter, ould also be understood Carpenters of Imagination

Det var sommaren 1983, mer bestämt 18/6 – 4/9, som Pontus Kjerrman deltog i en utställning i Kalmar Stadspark. Samtliga deltagare var studerande vid antingen Billedhuggerskolen, Köpenhamn, eller Konsthögskolans skulpturavdelning i Stockholm. Pontus Kjerrman ställde vid detta tillfälle ut en över två meter hög skulptur i trä, fiberbetong och plexiglas. Placeringen var liksom resten av utställningen kontroversiell. Den placerades framför en byst av grosshandlar Jeansson, en viktig person i Kalmars historia och tillika den som skänkte parken till byn.

Genomgående fick utställningen mycket kritik från allmänheten som ansåg att det hela var skräp som omgående borde bortforslas. “Konsten” skulle skämma ut hela Kalmar. Vissa röster höjdes dock för att det var “kul”: “Folk som gick och tittade, och det var många, såg i alla fall glada ut när de beskådade konsten. Därmed nog om utställningen.

Men för Pontus Kjerrmans skulptur var umbäranden inte över. Av någon anledning blev den kvar men placerades framför Konstmuseet och stod kvar där i fyra år. Då, 1987, krävde Lars Schött(m) att “Gubben”, som konstverket allmänt kallades, skulle tas bort. Detta beslut fattades och ett antal styrelseledamöter avsattes också. Då konstverket inte omedelbart kunde tas bort, tvingades museichef Erik Broman dölja verket i plastpåsar.

Vad som hänt verket sedan dess är oklart, då inte ens konstnären har någon aning om var den befinner sig nu. Men… den som söker finner…