Tillbaka till huvudsidan - Utställningar - Utsmyckningar

Hur gör man en gipsform?


Skapandet av en skulptur består av åtskilliga moment som man inte alltid har klart för sig. Det första man gör när man skall göra själva skulpturen är att modellera fram den i lera. För att ge stora figurer den stadga de behöver för att hålla sig uppe bygger man upp ett järnskelett. Detta skall vara så enkelt som möjligt för att förenkla vid omförändringar i skulpturens utformning. Därefter följer det stora arbetet med att modellera skulpturen.

Oftast har konstnären gjort en del skisser innan, såväl tvådimensionellt som tredimensionellt, men när verket växer fram i full storlek förändras ofta mycket av det man tidigare tänkt sig. Pontus Kjerrman säger om hur skulpturen växer fram:

Når jeg selv modellerer, kan jeg på et vist tidspunkt opleve, at figuren virker levende, blinker til en, ligsom om den selv er med til at bestemme sin egen form og sit udtryk.

När man är nöjd med den figur som man har modellerat fram i lera är det dags att göra en gipsform av denna. För att kunna göra detta sticker man in tunna bleck av mässing eller av aluminium längsmed lämpliga delar av verket.

Därefter täcker man lerfiguren med gips. När gipset har torkat delar man på gipsen med hjälp av blecken som man stuckit in. På så sätt får man en gipsform.

Den lera som finns inuti gipsen gräver man bort och nu har man alltså bara gipsformen kvar. I den stöper man en gipsfigur, och hugger sedan bort gipsformen.

Detta tillvägagångssätt kallas för förlorad form. Nu har man bara gipsformen kvar och det är den som man kallar originalmodellen. Utifrån denna kan man antingen skapa nya gipsfigurer eller en bronsfigur.webmaster@kjerrman.dk