Tillbaka till huvudsidan - Utställningar - Utsmyckningar

Corner 2005

Charlottenborgs Utställningsbyggnad, Köpenhamn, 29 december 2004 - 23 januari 2005


Pavillion med kinesiskinspirerat tak med handmodellerede taktegel glaserede med den samma kejsergula glasur som blev använd i den förbjudna staden i Beijing.webmaster@kjerrman.dk