Tillbaka till huvudsidan - Utställningar - Utsmyckningar

Kunstmuseet Køge Skitsesamling


Denna separata utställningen gjordes i samband med Pontus Kjerrmans utsmyckning till Køge. Där dokumenterades dels vad Pontus Kjerrman gjort för övrigt, men framför allt skapelsen av utsmyckningen till Køge.webmaster@kjerrman.dk