Udstilling

Corner 2004, Charlottenborgs Utställningsbyggnad

København
2004

Charlottenborgs Utställningsbyggnad, Köpenhamn, 27 december 2003 – 18 januari 2004

Festsal med högt placerad bild fris och bord med, tallrikar, koppar, knivar, gafflar i händerna på små djur.