Om Pontus Kjerrman

Lille kina hus
2005

Konstnären Pontus Kjerrman föddes 1954 och växte upp i Göteborg. 1979 flyttade han till Köpenhamn för att gå på Billedhuggerskolen på Det Kongelige Danske Kunstakademi och där blev han kvar som elev till 1985. Mellan åren 1981 och 1984 gick han även som lärling hos en stuckatör. Denna kombination av konstnär och hantverkare visade sig framgångsrik och 1985 blev han lektor på Billedhuggerskolen, Kunstakademiet.

Pontus utvecklade snart en personlig stil som blev kännetecknande för honom. Med sin realistiska men samtidigt orealistiska konst har han skapat en egen stil som får en att tänka på sagor. Hans figurer, med vissa undantag, har en människas rörelsemönster, men har ett djurs huvud, fötter, händer och andra typiska delar. Specifika för hans konst är mannen som gestaltas av en häst; jordnära och flitig, och kvinnan som gestaltas av en katt som vill vara för sig själv. Ofta har hon vingar och försöker flyga undan från mannen som binder henne vid det jordiska livet.

Finn og Ingers bænk