Udstilling

Corner 2005, Charlottenborgs Utställningsbyggnad

København
2005

Charlottenborgs Utställningsbyggnad, Köpenhamn, 29 december 2004 – 23 januari 2005

Pavillion med kinesiskinspirerat tak med handmodellerede taktegel glaserede med den samma kejsergula glasur som blev använd i den förbjudna staden i Beijing.