Udstilling

Corner 2006, Charlottenborgs Utställningsbyggnad

København
2006

Charlottenborgs Utställningsbyggnad, Köpenhamn, 29 december 2005 – 22 januari 2006

Pavillion med kinesiskinspirerat tak med handmodellerede taktegel, bänk av stengods och ek, två figurer och en vas i stengods .