Udstilling

Corner 2007, Charlottenborgs Utställningsbyggnad

København
2007

Charlottenborgs Utställningsbyggnad, Köpenhamn, 29 december 2006 – 21 januari 2007

Möbeldjur i stengods och glas, 35 – 100cm h.