Udstilling

Kunstmuseum Køge Skitsesamling

Køge
1993

Denna separata utställningen gjordes i samband med Pontus Kjerrmans utsmyckning till Køge. Där dokumenterades dels vad Pontus Kjerrman gjort för övrigt, men framför allt skapelsen av utsmyckningen till Køge.