Udstilling

Min anden tid som pilot

Göteborgs konsthall, Riga, Tallin, St. Petersburg
1990

Utställningen visades dels på “Den Frie” i Köpenhamn och dels på Sønderjyllands Kunstmuseun, Tønder. Den förstnämnda i maj 1988 och den andra i augusti-september samma år.

Övriga deltagare på utställningen var