Udstilling

Min tid som pilot, Den Frie Udstillingsbygning, Köpenhamn samt SønderJyllands Kunstmuseum, Tønder

København & Tønder
1988

Utställningen visades dels på “Den Frie” i Köpenhamn och dels på Sønderjyllands Kunstmuseun, Tønder. Den förstnämnda i maj 1988 och den andra i augusti-september samma år.

Övriga deltagare på utställningen var