Værk

Den tragiske forfatter

Den tragiske forfatter, den episke forfatter, eventyrfortælleren og den komiske forfatter, de er omgivet af to hav væsener

Installation udført af tidligere værker til udstilling på Janusbygnigen