Værk

Fontän till Vejle gågata

Skiss till fontän på gågatan i Vejle. Stegrande häst i bronze som står ovanpå Jellingestenen som ännu inte fått sin inskription. Hästen beskyddar stenen mot Midgårdsormen som i granit ligger som en kant omkring fontänen og sprutar vatten på de ännu inte vuxna rikslejon som rider runt på var sin fisk bland medeltidsshus från Vejle. Fontänen är 3,8 meter hög og 4,4 meter i diameter, och blev färdig hösten 2001.

En bok på 24 sidor, inbunden med färgfoto och text på danska som beskriver arbetsprocessen och skulpturens innehåll, kostnad 120 DKK kan beställas från webmaster.

Tale fra indvielsen af skulpturen “Midgårdsbrønden”:

Jeg har arbejdet med denne her fontæne i snart to år. Da jeg blev bedt om at lave et forslag, fik jeg Vejles historie i tre bind, som jeg gennemlæste; især den første del om tiden frem til slutningen af 1700tallet interesserede mig. Jeg besøgte også flere steder i og omkring Vejle, bl.a. skibet, kirken og Jelling. Det var spændende at forstå, at Vejle har overtaget noget af den position som Jelling har haft i vikingetiden, måske netop fordi at det er oplagt, at der ligger en by et eller andet sted, der hvor fjorden går ind.

Det var også spændende at arkitekt Christian Drevet i sit arbejde med gågaden har interesseret sig for Jelling, og at han har brugt teksten fra Jellingestenen i nogle af stenfliserne.

er er så Jellingestenen, før den får sin inskription: på Jellingestenen bliver Danmark nævnt første gang. Da stenen endnu ikke har en inskription, foregår det, før Danmark bliver født, og derfor rider de tre løver fra det danske rigsvåben som løveunger på hver sin fisk.

På en af siderne af Jellingestenen ser man et billede af et fabeldyr i kamp med Midgårdsormen. Her står fabeldyret ovenpå stenen og Midgårdsormen er fontænens kant. Fabeldyret, som kan minde lidt om en vild og stædig kentaur, er for mig den stædighed Vejle har vist gennem historien ved at rejse sig efter krig, ildebrand og andre ulykker. Midgårdsormen ligger omkring Midgård, hele verden og bider sig selv i halen, i dette tilfælde er hele verden: Vejle by. Slangen repræsenterer også havet og åerne som omgiver Vejle; vandet er både faretruende men fører også rigdom til byen.

På slangens krop står der årstal for alle de krige, ildebrande og andre ulykker som Vejle har overvundet.

Et årstal/en trussel er 1646 hvor man i København beslutter at nedlægge Vejle som by og flytte indbyggerne til Fredericia. Det vil Vejlenserne dog heller ikke finde sig i.

Slangens krop hviler ovenpå stenlægningen med noget af det middelalderlige Vejles gadenet markeret som et kort med forskellige farver sten.

Jeg har prøvet at forestille mig, hvordan børn i Vejle kunne lære deres bys historie at kende. Der findes mange spændende prospekter af Vejle i seksten- og syttenhundredetallet. Ud fra dem og med lidt fantasi kan man forestille sig, hvordan byens bygninger har set ud. En af de mest markante er Nikolaj-kirke, som på trods af senere ombygning, ligner sig selv; på fotografier fra sidst i 1800 kan man se det gamle tårn, som var noget mindre, og som sad asymmetrisk for kirken og gav den et mere middelalderligt præg. På kirken er der 23 huller for de hovedskaller fra røvere som myten fortæller. Af rådhuset, som tidligere havde været kloster, findes der ikke nogen detaljerede billede, men det lå ved siden af klosterkirken som efter reformationen lå hen som en ruin. Jeg har valgt at bruge kirkeruinen som overløb, på risten modellered som et trægulv, står en lille madonna med barn, som jeg forestiller mig stod forladt hen i ruinen efter reformationen; måske smed nogle uartige børn sten efter den og nogle gamle kneb en tåre. Sønder-porten er en af de bygninger, man lægger mærke til. På de gamle billeder ligner den en høj port; i virkeligheden har den nok ikke været helt så stor, da målene på datidens billeder nok mere viser bygningens betydning end de virkelige mål.

Som i en drøm lader jeg Vejle, med nogle af de mest markante bygninger fra middelalderens, rejse sig op af vandet ved foden af Jellingsstenen, samtidig med at fontænen gendigter billedfortællingen fra Jellingsstenen om kampen mellem Fabeldyret og Midgårdsormen.

Vejle, 3 november 2001
Pontus Kjerrman