Pathos, Den Frie Udstillingsbygning

“Bag skyerne og den blå himmel er der også en verden – fantasiens verden”

Med det citatet från Rudolph Tegner inleder Pontus Kjerrman sin katalogtext till utställningen Pathos, augusti 1993 på Den Frie. Citatet känns inte svårt att applicera på Pontus Kjerrmans konst där fantasins värld ständigt är närvarande.

Men varför en utställning vid namn Pathos? Ja, den frågan ställs i förordet på katalogen och svaret blir…

“Vi er alle figurative kunstnere, og vi mener, at vore værker har en fællesnævner i kraft af, at de lader sig “læse” som patetiske, dvs. at de tydeliggør nogle subjektive følelser, som i mange år har varit forbudt: at bløde, at le, at føle, at elske, at græde, at dø. Med dette katalog og med udstillingen har vi sat os før at udforske begrebet – både etymologisk, ikonografisk, kunsthistorisk og litterært.”

Övriga deltagare på Pathos var:

Pontus Kjerrman visade bl.a. skulpturgruppen Till himmelen och till jorden:

Vandkunst til Køge

1992 inbjöd Køge kommun tre konstnärer att delta i en tävling om en utsmyckning bestående av en fontän och två dryckesfontäner till Køge. En av dessa var Pontus Kjerrman som sedermera också fick i uppdrag att utföra den. Några av kommentarerna som sedan kommit om varför just hans förslag blev valt är att han arbetar med ett bildspråk och ett format som passar väldigt bra till stadens miljö.

Fontänen, som är placerad på Stationspladsen, är tolvkantig med en bassängkant i röd och svart granit med små vattensprutande lejonormar i brons. Runt huvudgruppen står tre granitblock med vattensprutande ormar på.

Huvudgruppen står ovanpå tre granitblock och består av en häst som på knä omfamnar en katt med vingar som försöker ta sig ur hans grepp. I många av Kjerrmans verk ser man dessa gestalter; den jordbundna hästen och den himlasträvande katten. Det är en kärlek som inte går att förverkliga.

Till utsmyckningen hör även två dryckesfontäner och även här ser man katten och hästen, men här i andra roller. Här är katten utan vingar och inte längre himlasträvande som i fontängruppen. Såväl hästen och katten förefaller här att kommunicera med betraktaren på ett annat sätt än i fontänen, där spelet äger rum vare sig betraktaren finns eller inte.

Invigningen av verken ägde rum i maj 1993 och i samband med denna hölls en utställning på Kunstmuseet Køge Skitsesamling. Även en videofilm och en mindre publikation gavs ut som berättade om verkets tillkomst.