Tillbaka till huvudsidan - Utställningar - Utsmyckningar

Lanlan gallery, Beijing, november 2006

The exhibition together with Lars Grenaae and Peter Nordström

showed inkpaintings by Pontus Kjerrman.webmaster@kjerrman.dk